Professionele notulist inhuren?
Neem direct contact op! notulistenteam 073 - 711 45 16

Notuleerservice & Transcriptieservice

Hét Notulistenteam verzorgt al sinds 1993 de professionele verslaglegging van allerlei soorten vergaderingen en bijeenkomsten bij organisaties in verschillende branches. Ons bureau beschikt over een landelijk netwerk van meer dan 100 hoogopgeleide en ervaren notulisten en transcribenten.

Contact

Visie

Omdat notulen de verbinding vormen tussen opeenvolgende gesprekken van vergaderingen en bijeenkomsten dragen zij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Professionele notulen
zijn van maatschappelijk en economisch belang.

Dankzij professionele notulen kan kennis worden genomen van hetgeen besproken is tijdens een vergadering of bijeenkomst en blijven  stakeholders betrokken bij het onderwerp. In objectieve notulen worden gemaakte afspraken helder, eenduidig en concreet vastgelegd waardoor deze tastbaar, onvermijdbaar en controleerbaar zijn voor alle betrokkenen.

Hét Notulistenteam is een professionele dienstverlener die haar klanten wil faciliteren in het objectief en professioneel vastleggen van vergaderingen en bijeenkomsten waardoor organisaties effectiever kunnen opereren.